Mūsu pakalpojumi

Būvuzraudzība - SIA Steelandglass

Būvuzraudzība

Būvuzraudzība atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai sekojošiem darbu veidiem:

• Vispārceltnieciskie darbi

• Ūdens un kanalizācijas sistēmu
izbūves darbi

• Apkures, ventilācijas un
dzesēšanas sistēmu izbūves darbi

• Gāzes sistēmu izbūves darbi

• Elektrības un vājstrāvu sistēmu izbūves darbi

• BMS sistēmu izbūves darbi

• Ugunsdrošības sistēmu izbūves
darbi

• Darba aizsardzība.

Projektu vadība - SIA Steelandglass

Projektu vadība

• Iepirkumu procedūras

• Projektu izstrādes vadīšana

• Tehnisko risinājumu optimizācija

• Laika patēriņa un finanšu plūsmas kontrole

• Tehniskās dokumentācijas
kontrole un koordinēšana

• Pasūtītāja pārstāvēšana valsts iestādēs

Tehniskā apsekošanas un analīze - SIA Steelandglass

Tehniskā apsekošana un ekspertīzes

• Dažāda veida ēku būvkonstrukciju
sistēmu apsekošana

• Tehnisko un mehānisko sistēmu

apsekošana

• Ražošanas procesa novērtēšana

Energoefektivitāte - SIA Steelandglass

Energoefektivitāte

• Ēku energoefektivitātes audits

• Siltuma zudumu noteikšana

• Ēkas blīvuma pārbaude